DŮLEŽITÉ, PROSÍM, ČTĚTE - NOVÁ LEGISLATIVA K 1.4.2012

                                           LEGISLATIVA  OD 1. 4. 2012

 

Vážení rodiče,

Od 1.4.2012 vstupuje v platnost NOVÝ ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, jehož cílem má být mj. posílení práv pacientů.

Pro rodiče s dětmi a jejich lékaře však přináší řadu komplikací. V jeho praktické realizaci vzniknou lékaři nemalé potíže a značná administrativní zátěž ordinace. Abychom omezili čas nutný k této administrativě je možné STÁHNOUT si ZDE příslušný dokument před návštěvou v ordinaci. S již vyplněným a PODEPSANÝM formulářem se dostavit na objednaný úkon (nepovinné očkování, ošetření nezletilého, nezletilého nad 15 let atd.)

V případě, že tento zákonný předpoklad nebude splněn a formulář nebude podepsaný  součástí dokumentace Vašeho dítěte, nebudu jej moci ošetřit, očkovat či poskytnout jiné zdravotní služby!!!

Praktická realizace zákona bude vyžadovat plnění rodičovských povinností i na úkor např. jejich pracovních povinností, neboť zákon říká, že ZDRAVOTNÍ SLUŽBY U NEZLETILÝCH lze poskytovat pouze se souhlasem jednoho či dvou rodičů. Výjimkou je NEZLETILÝ NAD 15LET, kterému, po písemném souhlasu rodiče (viz příloha), může registrující praktický lékař, poskytovat zdravotní služby BEZ doprovodu rodiče.

Velké problémy mohou nastat u tzv. NEÚPLNÝCH RODIN, kde JE NUTNÝ SOUHLAS OBOU RODIČŮ (opět viz příloha).

V případě nejasností volejte předem do ordinace a domluvte si se sestřičkou náhradní termín očkování se všemi podepsanými dokumenty nebo Vám můžeme být radou jaký z přiložených dokumentů je potřeba s sebou přinést.

 MUDr. Lenka Kejvalová

 

Kontakt na MZ: Odbor kontroly, Ing. Sylva Stodůlková,

sylva.stodulkova@mzcr.cz, tel.: 224 972 541


Formuláře ke stažení:


Word formát:


Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - předvypněný
Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování - předvyplněný

 

PDF formát:

Souhlas s nepovinným očkovím, předvyplněný
Souhlas s poskytnutím zdravotnickýslužeb, předvyplněný

Ostatní formuláře ve formátu Word:

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
Souhlas a nesouhlas nepovinné očkování
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách